Van de voorzitter februari 2014

Met trots kunnen wij terug kijken op ons jubileumjaar 2013.Onze club heeft aangetoond na 50 jaar nog steeds springlevend te zijn en bestaansrecht te hebben.Niet dat wij daar aan twijfelden hoor maar in een jubileumjaar wil je dat toch ook graag bevestigd zien. Op
kleurduivendag begonnen wij voorzichtig in een, als vanouds, gezellige sfeer en het hoogtepunt bereikten wij op de jubileumdag-jubileumshow in Zevenaar half december.Met een hoog aantal,350, ingezonden dieren, in topkwaliteit, vele mensen die die dag aanwezig waren en een goed ontvangen jubileumboek was het een geweldige dag.Ik heb daarom ook alleen maar positieve berichten gehoord, tot in Duitsland toe waar de kwaliteit van onze kleurduiven geroemd wordt.Ook de afsluiting met een BBQ en het gezamenlijk opruimen is voor herhaling vatbaar.Het jubileumboek is inmiddels uitverkocht.
Nogmaals wil ik de mensen bedanken die, op wat voor manier dan ook, meegeholpen hebben dit allemaal mogelijk te maken.Zonder hulp, sponsering en/of beschikbaar stelling was e.e.a.in deze vorm niet mogelijk geweest.Ik durf rustig te stellen dat alles dan 4x zo veel had gekost.Extra dank gaat uit naar Cor van der Post die de zaal in Zevenaar beschikbaar stelde, de kooien regelde, voor de koffie zorgde, de buitenlandse keurmeesters opving (samen met Paul), mensen beschikbaar stelde voor de opbouw en het vervaardigen van de catalogus en ook nog het vlees voor de afsluitende BBQ regelde.Daarnaast zijn de keurmeesters dank verschuldigd die kosteloos de keuringen verzorgden.Ook wil ik het bestuur en de opbouwers bedanken die zorgden dat de algemene gang van zaken vlekkeloos verliep.De lijst van medewerking aan dit jubileum is lang want je had ook nog de neef van Wim die de proefcatalogus en keurbenodigdheden op papier verzorgde en sponsoren als de Wildt diervoeders en Tom Hormes catering uit Wijchen.Tenslotte waren daar de mensen die het jubileumboek samen met mij gestalte gaven: Hans Schipper, Roy Arbeider en Ben Kocken. Zij zijn tijdens de afsluitende BBQ bedankt met een bloemetje wat ik een heel leuk gebaar vond.
Ik heb al deze mensen eens willen benoemen, en hoop dat ik niemand vergeten ben, om te laten zien wat er allemaal bij komt kijken om zo'n jubileumjaar te organiseren.Al met al zijn wij zo ook goed binnen het budget gebleven en staat onze club op elk gebied gesteld voor de toekomst.
Wat die toekomst brengen zal weet niemand.Onze hobby blijft vergrijzen en ook de gemiddelde leeftijd van de NKV leden loopt omhoog.Gelukkig is "de mix"nog goed en blijft ons ledental nog steeds rond de 60 leden hangen.Alle ingrediënten zijn aanwezig de komende tien jaar, richting ons 60-jarig jubileum, met vertrouwen tegemoed te zien.En, zoals ik al in het voorwoord van het jubileumboek schreef, ik hoop dat over 10 jaar onze NKV er net zo
goed bij staat als nu.
Ik verwacht weer veel mensen te ontmoeten op onze kleurduivendag van dit jaar in Escharen!

Wout Roelofs

Van de redactie

Kleurduivennieuws nummer 115 ligt voor u.Het was dit keer geen enkel probleem om dit nummer vol te krijgen.Terugblikken op ons jubileumjaar is een van de hoofdthema's, dat doen wij natuurlijk graag.Binnenkort zal er nog een artikel in kleindiermagazine verschijnen over ons jubileum en zijn er foto's van de show in Zevenaar op onze website te bekijken. Helaas konden wij de catalogus niet op internet zetten vanwege technische problemen.Verder is kleurduivennieuws gevarieerd als altijd en wens ik u veel leesplezier toe!
Wout Roelofs