Van de voorzitter

Wat is 2012 weer snel voorbij gegaan.Als je druk bezig bent met van alles gaat dat haast vanzelf.En wat bracht 2012 ons dan? Iedereen kijkt terug op zijn eigen wijze en naar aanleiding van wat er in het afgelopen jaar zoal gebeurd is.Dan volgt de conclusie of het een slecht, matig of goed jaar was.Hopelijk kunnen de meesten van ons terugkijken op een goed jaar.En voor diegenen die dat niet kunnen hoop ik dat zij met een positief gevoel naar 2013 kunnen gaan kijken.Voor onze kleurduiven was 2012 een goed jaar.Eigenlijk als altijd bleef de rust en de stabiliteit in de club bewaard, waren er vele goede resultaten op de tentoonstellingen en functioneerde het bestuur in goede harmonie.Daarbij blijft het ledental redelijk op peil, al zien wij langzamerhand wel een lichte daling.Dat is helaas de algemene tendens in onze hobby, ook in andere landen.De "jeugd"wordt gevormd door een groep veertigers, daarna nog een behoorlijk aantal vijftigers, maar de grootste groep is toch boven de zestig.Hoe zal het over tien jaar zijn? Niemand kan het zeggen.Voorlopig beleven wij als NKV veel plezier aan onze kleurduiven en kijken wij vooruit naar 2013, ons 50-jarig jubileumjaar.Wat in 1963 begonnen is staat in 2013 nog steeds als een huis!!

Onze clubshow bij de SZN in Loon op Zand is inmiddels achter de rug.Met 149 dieren van 13 inzenders was het een redelijk representatieve clubshow voor de laatste 10 jaar, met onze eigen clubshows en de Friesche Sierduivenclub in 2010 als positieve uitzonderingen in aantallen.

De hoofdereprijzen zijn als volgt gevallen:

- De gebroeders Maes wisselbeker : Wim Kulik met Thüringer Vleugelduif

- Mooiste vedervoetige : Louis Verelst met Saks.Schildduif

- Mooiste kaalbenige : Dhr.van de Boom met Hyacintduif en Wim Kulik met Thüringer Vleugelduif (vanwege onduidelijkheid bij de prijsbepaling

Helaas was er bij de SZN enige onduidelijkheid over de kosten van de Duitse keurmeester Manfred Gitz.Na afloop van de show kregen wij als NKV te horen dat men aangenomen had dat wij mee zouden delen in de kosten.Hierover is nooit correspondentie geweest of enig ander contact.Waar de ruis dan is ontstaan? Ik weet het niet......Daarbij was Manfred Gitz,die toch niet de minste is in Duitsland op kleurduiven gebied,redelijk ontstemd omdat er nogal gedoe was bij de afrekening na de keuring.Hoewel wij hier allemaal niets aan kunnen doen straalt bovengenoemde toch af op onze NKV. Het bestuur heeft dan ook zijn verantwoordelijkheid genomen en met Thom Laming, voorzitter van de show, afgesproken dat de NKV € 75,00 zal bijdragen.Wij zullen dit uiteraard nog op kleurduivendag bespreken.Wat het bestuur betreft is dit een eenmalige actie en zullen wij nooit bijdragen in kosten van buitenlandse keurmeesters met uitzondering van onze eigen jubileumtentoonstellingen.Ik hoop dat u hiermee in kunt stemmen.

Op kleurduivendag hebben wij verschillende zaken besproken.Zo is de contributie, na 12 jaar

hetzelfde te zijn gebleven, iets verhoogt.Zie hiervoor het voorblad van kleurduivennieuws.Dit is gedaan omdat wij de laatste jaren steeds wat tekort komen en omdat het ledenaantal geleidelijk wat lager is geworden.

Verder is op kleurduivendag natuurlijk vooruit gekeken op ons jubileumjaar 2013.Wij zullen dit vieren aan het einde van dat jaar, op 14 december in Zevenaar. In oktober komt een vervroegd kleurduivennieuws uit met daarin het vraagprogramma en inschrijfformulier voor de show en een dagprogramma.De keurmeesters zijn inmiddels aangeschreven, waaronder 2 Duitse keurmeesters, t.w.Willie Schmidt en Werner Zahn.Het bestuur heeft ook een extra vergadering gehad om het draaiboek en de begroting voor de jubileumdag nader in te vullen en zaken in gang te zetten.Wij zullen voor een afgewogen prijzenschema zorgen, zonder geldprijzen, op de NBS prijzen na dan,zoals de jaarvergadering beslist heeft.

Het programma zal er ongeveer als volgt uitzien:

- Vrijdagavond 13 december inkooien of zaterdagmorgen 14 december tot 8.30uur

- Zaterdag 14 december om 9.00 uur een korte opening en aanvang van de keuring

- Tussentijds programma met dia's, hokbezoek etc.

- ca.12.30uur lunch met broodjes ed. (kosten NKV)

- Drank via eigen catering ca.€ 1,00 per consumptie

- S'middags duiven kijken en catalogus

- ca. 17.00 uur opruimen

- Vanaf ca.18.00uur buffet (kosten NKV) met gedeeltelijke prijsuitreiking, aanbieden jubileumboek etc.

- Ca.21.00 sluiting

Ik denk dat wij zo een geweldige dag zullen hebben.Als er nog suggesties zijn dan horen wij die graag.Het definitieve verhaal zal in de loop van volgend jaar gestalte krijgen.

Op kleurduivendag 2012 is er ook gesproken over de uitgave van een jubileumboek.Men was hier voor en men heeft massaal ingeschreven en gedeeltelijk vooruit betaald.Later zijn alle andere leden nog benaderd via de mail of per brief.Er is nu ingeschreven voor 44 boeken en daar zullen er denk ik nog wel een paar bij komen.De vraag is nog wat de uiteindelijke oplage moet worden en of een harde of zachte kaft gewenst is gezien het verschil in kosten.Het streven is om voor ca.€ 1500,00 klaar te zijn.Ook dit zal op kleurduivendag nog besproken worden.Hans Schipper en ik zijn druk bezig teksten te schrijven, eventueel met hulp van anderen.Het is een hele klus, maar vooralsnog loopt e.e.a.naar verwachting.Wij houden jullie op de hoogte.

Ook hier geld, als u als lid nog ideeën of suggesties hebt betreffende het jubileumboek of m.b.t.andere zaken voor ons jubileumjaar dan houden wij ons aanbevolen.

Als laatste is er besloten 2 banners aan te schaffen om de NKV op de diverse tentoonstellingen te promoten en te kunnen verwijzen naar onze webpagina.Robert Hoornstra is e.e.a. aan het uitzoeken en de bedoeling is om ze in 2013 te kunnen gaan gebruiken.

Onze club gaat vol vertrouwen 2013 in en ik hoop u ook!

Rest mij u prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2013 toe te wensen!

Wout Roelofs

Van de redaktie

Het was dit keer niet eenvoudig kleurduivennieuws vol te krijgen. Wij zijn altijd afhankelijk van een klein aantal schrijvers en dat maakt het kwetsbaar.Ikzelf was erg druk met andere zaken.Toch ligt er weer een afgewogen kleurduivennieuws voor u, maar beschouw dit niet als vanzelfsprekend.Meer schrijvers zou helpen, zeker om de afwisseling erin te houden.Dus doe uw best !! Ik wens u veel leesplezier en........schrijf nog eens wat.

Wout Roelofs