Proficiat allemaal!! Onze NKV bestaat dit jaar 50 jaar en dat gaan wij vieren!

In december 1962 doen de heren H. van Ojen uit Someren, W. Snels uit Tilburg,C. Maes uit Tilburg en M.Dominicus uit Nieuwdorp een oproep in het blad "Avicultura" om tot de oprichting te komen van een kleurduivenvereniging.Na positieve reacties hierop wordt men het eens over de geboorteplaats en datum: Den Haag, 19 januari 1963 en spreekt men af elkaar daar te treffen.Door de barre weersomstandigheden voelen weinig kleurduivenliefhebbers er voor om op die zondag naar Den Haag af te reizen met de bedoeling betrokken te raken bij de geboorte van de nieuwe vereniging.Er zijn 7 leden.Teleurstelling? Nauwelijks. Er zijn immers nóg 20 adhesiebetuigingen! Met weinig omhaal formeerde men het eerste bestuur en wel uit drie van de vier initiatiefnemers. Voorzitter werd W. Snels, secretaris-penningmeester C. Maes, M. Dominicus werd toegevoegd als bestuurslid. De latere, handgeschreven, eerste ledenlijst bevat 30 namen.

De aanvankelijke gekozen naam Nederlandse Kleurduivenvereniging wordt veranderd in:

Nederlandse Keurduivenliefhebbers Vereniging, kortom NKV.Op 21 maart wordt in "Avicultura" gemeld dat de NKV door de NBS is geaccepteerd als lid en is erkend door de (toenmalige) Raad van Beheer.

Zo is het gegaan en zo zijn wij 50 jaar verder.Onze NKV is nog steeds springlevend.

Met gemiddeld zo'n 60 leden is het ledenbestand de laatste jaren weer stabiel.Ook kleurduivendag wordt met gemiddeld 22 aanwezige leden stabiel bezocht.

Het aantal ingeschreven dieren op onze jaarlijkse clubshows is wisseld.Toch weten wij minstens een maal in de drie jaar een clubshow met een hoog aantal inzendingen te realiseren.Daarbij horen zeker ook onze, zelf georganiseerde, lustrum- en jubileumshows die

dik over de 300 inzendingen komen. Zo vierden wij inmiddels 5,25,30,35,40 en 45 NKV.

Veel van onze leden laten in binnen- en buitenland voortreffelijke kleurduiven zien die in de top meedraaien.Naast alle gezelligheid, rust en vriendschap die onze NKV heeft blijft ook dat belangrijk.Wij willen immers kleurduivenrassen en kleurslagen in stand houden en verbeteren.

Een van onze peilers is kleurduivennieuws.Een orgaan dat sinds de oprichting in allerlei verschijningsvormen heeft bestaan.Inmiddels zijn wij toe aan nummer 113!

Kortom, er staat een club om trots op te zijn en daarom vieren wij ons 50- jarig bestaan dan ook met diezelfde trots.

Op kleurduivendag komen wij dit jaar voor het eerst bijeen.Wij zullen dan ook zeker op ons jubileum terug komen.In december hebben wij onze jubileumshow in Zevenaar, waar wij veel duiven verwachten, nationale en internationale keurmeesters hebben vastgelegd en een extra programma hebben.

Verder zijn wij druk bezig met de totstandkoming van een jubileumboek, zoals u weet.

Ik kan u zeggen dat de makers op schema zitten en er dan ook geen enkele twijfel meer is dat dit boek er ook gaat komen.Een boek dat over de geschiedenis van de NKV gaat.

Wij beseffen dat je hierin nooit helemaal volledig kunt zijn want dit vraagt jaren van onderzoek, maar we komen een heel eind.

Met al deze programmapunten laten wij ons jubileum niet ongemerkt voorbijgaan.

Een essentieel onderdeel van dit jubileumjaar bent u. U bent immers lid en leden maken de club.Zij bepalen de sfeer, de kwaliteit van onze mooie kleurduiven en zijn belangrijk voor het slagen van alle activiteiten.

Kom daarom massaal naar kleurduivendag, zend massaal in op onze jubileumshow en schrijf u in voor het jubileumboek, als u dat nog niet gedaan heeft.

Het bestuur is druk bezig met alle voorbereidingen en wij zullen hierover met u communiceren op kleurduivendag.Er zijn nog een paar puntjes die wij met u willen bespreken.

In dit kleurduivennieuws staat ook een overzicht van de inschrijvingen voor het jubileumboek en wat er betaald is of nog betaald moet worden.Wij vragen u hier goed naar te kijken en eventuele onjuistheden te melden.Wij staan inmiddels op een inschrijving van 44 boeken en hopen toch uiteindelijk op minimaal zo'n 60 boeken uit te komen.

Ik wens u, mede namens het bestuur, een mooi en gezellig jubileumjaar toe!

Wout Roelofs

Van de redactie

In dit blad geen verhalen over de geschiedenis van 50 jaar NKV. Wij bewaren alles voor het jubileumboek dat tijdens de jubileumshow in Zevenaar gepresenteerd zal worden.

Wel kunnen wij u in dit jubileumjaar nummer 113 en 114 van kleurduivennieuws aanbieden.

Ik maak kleurduivennieuws inmiddels 28 jaar en dit behelst dus 56 nummers, oftewel 2 per jaar.In de 22 jaar daarvoor werden er in het begin meerdere kleurduivennieuwsen uitgegeven waardoor het gemiddelde per jaar nu nog boven de 2 per jaar ligt.

Kleurduivennieuws is in de loop der jaren aangepast naar het blad wat wij nu hebben.

Een blad met veel informatie over kleurduiven, statistieken en tentoonstellings-verslagen.Daarbij, ook al weer een aantal jaren, een kleurenpagina met foto's.

Als redactie doen wij er alles aan kleurduivennieuws tot in lengte van jaren te laten bestaan en te blijven vernieuwen daar waar nodig is.

In dit blad weer de agenda voor kleurduivendag, de jaarverslagen over 2012, diverse tentoonstellingsverslagen en andere informatie.

Nummer 114 van dit jaar zal geen kerstnummer zijn maar het vraagprogramma voor onze jubileumshow te Zevenaar in december.

Deze uitgave zal ca.begin oktober naar u opgestuurd worden.Het programma van de jubileumdag wordt hierin ook opgenomen.Ook andere artikelen,bijvoorbeeld over 50 jaar NKV,blijven welkom want verder blijft het een "gewone" uitgave.

De honderdste uitgave van kleurduivennieuws werd gevierd met een kleurenplaat getekend door Jan de Jong,gratis voor al onze leden.Ik zou zeggen: op naar de 125ste, dat zou dan in 2019 zijn.......

Wout Roelofs

Kleurduiven

NKV2016

Statistieken

Gebruikers
1
Artikelen
124
Weblinks
48
Artikelen bekeken hits
209613