Te houden op zaterdag 2 september 2017 in de kantine van :

Compaxo Vlees , Edisonstraat 48, 6902 PK te Zevenaar

ZIE EVENTUEEL DE ROUTEBESCHRIJVING OP DE WEBSITE VAN COMPAXO 

DAGINDELING:

  9.00 uur              ontvangst en kascontrole. Inkooien van de duiven

10.00 uur              aanvang keuring

10.30 uur              aanvang jaarvergadering                           

12.15 uur              aanvang speciale vergadering m.b.t. de statuten en huishoudelijk  reglement van de NKV

12.30 uur              lunchpauze

13.30 uur              verloting DENK SVP.AAN PRIJSJES MEENEMEN

14.00 uur              middagprogramma: - Jongdierendag

17.00 uur              sluiting kleurduivendag                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Voor de lunch wordt gezorgd. Dit hoeft u niet van tevoren op te geven.

Wij zullen de kosten op gelijkblijvend niveau als andere jaren houden.

AGENDA JAARVERGADERING:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de vorige vergadering (zie eerder in dit blad)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de secretaris (zie eerder in dit blad)
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester (zie verderop in dit blad)
 6. Verslag kascontrolecommissie: de heren Paul van der Post en W. Korteland, reserve is Ronnie Vos
 7. Benoeming kascontrolecommissie voor 2018
 8. N.B.S. vergadering kort
 9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is : Menno Apperlo en Ben Kocken, Tegenkandidaten kunnen zich opgeven voor aanvang van de vergadering
 10. Terugblik op de clubshow 2016 bij de Sierduivenshow Zuid Nederland te Berkel Enschot en de Jeugdshow te Laren
 11. Prijsuitreiking clubshow 2016

- Gebroeders Maes wisselbeker voor de beste vrouw jong: B. Kocken met een Thüringer Zwaluw blauw ongeband 96 punten.

         - Foto voor de mooiste kleurduif vedervoetig: L. Verelstmet een Saksische Snipduif gekapt zwart vrouw jong 96 punten.

         - Foto voor de mooiste kleurduif kaalbenig: P. Paridaen met een Zuid Duitse Koolleeuwerik man jong 97 punten. 

 - Beker voor de beste duif van een jeugdlid op de jeugdshow te Laren: Wilhelmein de Poel met een Hyacintduif.

12. Internetpagina en publicaties en banners

  13. Clubshow 2017 waar te houden en wanneer, dit is de Gelderlandshow te Wijchen.

  14. Clubshow 2018 waar te houden en wanneer, dit is eigen Jubileumshow te Zevenaar.

  15. Toewijzing districtshows en speciale shows 2018.

           Districtshows 2018

               Prijzen: voor leden en buitenlandse inzenders 1 op 15 dieren het inschrijfgeld

               Voorstel:

                         WPKC                                  Winschoten                 Groningen

                 SNN                                     Drachten                     Friesland

                 Noordshow                            Assen                         Drenthe

           Reggeshow                            Enschede                    Overijssel

                        Keistadshow                          Amersfoort                  Utrecht

                        Winkel en omstreken                                                Noord-Holland

                        1ste Zuid-Hollandse                EZHSV                        Zuid-Holland

                        Deltashow                              Middelburg                  Zeeland

                        SZN                                                                           Noord Brabant

                        Peelhorstshow                        Horst                          Limburg

                 

                        Speciale shows 2018

                        Voorstel:

                        Jeugdshow                                                                Laren

                        Prijs: beker voor de mooiste kleurduif

                        Slotshow                                Championshow          Nieuwegein

            Prijzen: 1 op de 15 dieren het inschrijfgeld

            Clubshow                                Gelderlandshow        Wijchen

            Prijzen: voor leden 1 op 12 dieren het inschrijfgeld,Gebroeders Maes beker,

                        foto mooiste kaalbenige en vedervoetige kleurduif en evt.overige

                        prijzen

        16. Kleurduivendag 2018, waar te houden en wanneer ? Met welk thema ?

                      

        17. Keuze van het te bespreken ras op het keurmeesterscongres 2018

      

        18. Rondvraag en sluiting jaarvergadering

CLUBTENTOONSTELLING 2017 :

Gelderlandshow te Wijchen

Prijzen: Gebroeders Maes beker, Foto mooiste kaalbenige en mooiste verdervoetige kleurduif, 1 op 12 dieren het inschrijfgeld en evt.overige prijzen.

Voor onderstaande districtshows en speciale shows gelden dezelfde prijzen als bij de bovenstaande districtshows en speciale shows

DISTRICTSHOWS 2017 :

                        WPKG                                   Winschoten                 Groningen

                 SNN                                       Drachten                     Friesland

                 Noordshow                            Assen                          Drenthe

           Oneto                                     Enschede                   Overijssel

                        Keistadshow                          Amersfoort                 Utrecht

                        Winkel en omstreken                                                 Noord-Holland

                        1ste Zuid-Hollandse                EZHSV                      Zuid-Holland

                        Deltashow                              Middelburg                Zeeland

                        Peelhorstshow                        Horst                           Limburg        

SPECIALE SHOWS 2017 :

                         Jeugdshow                                                               Laren

                         Slotshow                               Championshow          Nieuwegein

                                                                           

 

 

Kleurduiven

NKV2016

Statistieken

Gebruikers
1
Artikelen
124
Weblinks
48
Artikelen bekeken hits
209591